Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 

Usługi opiekuńcze świadczone są na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy osobą zainteresowaną, a Fundacją. Po rozmowie wstępnej określana jest ilość godzin, zakres potrzebnych usług, czas trwania umowy oraz odpłatność za godzinę usługi.

Zakres usług opiekuńczych obejmuje:

  1. Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych, utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez podopiecznego,
  2. Pranie odzieży i bielizny osobistej, prasowanie,
  3. Zapewnienie opieki higieniczno - medycznej, pielęgnacja zgodnie z zaleceniami lekarza,
  4. Zakupy, gotowanie, pomoc przy posiłkach,
  5. Załatwianie lub pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, opłacanie rachunków,
  6. Inne wyżej nie wymienione, a niezbędne w codziennym funkcjonowaniu podopiecznego.

Powyższe usługi dotyczą w szczególności osób starszych lub niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zaopiekowania się podopiecznym w godzinach nocnych.

W ramach usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oferujemy również opiekę nad dziećmi.

Zakres usług jest dostosowywany indywidualnie do wieku i aktualnych potrzeb dziecka.

Serdecznie zapraszamy do Kontaktu.